CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Potřebuji předoperační interní vyšetření?

Ano, jste-li objednán k operační výkonu v anestezii, je nezbytnou podmínkou jejího podání absolvování interního předoperačního vyšetření. To Vám zajistí Váš praktický lékař na základě našeho požadavku - žádanku Vám vydáme spolu s ostatními předoperačními dokumenty. Doporučujeme předchozí telefonickou domluvu s Vašim lékařem - s dostatečným časovým předstihem - aby Vám v případě nepřítomnosti zajistil provedení lékařem zastupujícím.
Interní předoperační vyšetření nesmí být starší 14 dnů! Výjimku tvoří rtg srdce a plic, u kterého lze využít vyšetření až 1 rok zpětně - za předpokladu negativního nálezu.
Tato opatření se netýkají výkonů v lokální anestezii, pokud lékař neurčí jinak (někdy vzhledem k osobní anamnéze požadujeme základní krevní rozbor). V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.