CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE

Rehabilitace

od 1. 2. 2018

Z personálních důvodů nemůže momentálně naše pracoviště vykazovat rehabilitační péči smluvním pojišťovnám. Proto je od 1. 2. 2018 do odvolání jakákoli rehabilitace plně hrazena pacientem dle ceníku pro samoplátce. O změně stavu Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme za pochopení
Rehabilitační pracoviště IC Kliniky Brno


Datum vydání: 5.1.2018