Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Operace nosu / rhinoplastika

Téměř každý z nás má větší či menší nepravidelnost tvaru nebo velikosti nosu. Tam, kde nepravidelný tvar, výskyt defomity, příliš dlouhý nebo příliš široký nos vytváří estetickou poruchu, umí kosmetická chirurgie pomoci.

Plastika nosu koriguje tvar nosu a vyrovnává osové odchylky. Vedlejším efektem operace je často zlepšení dýchání nosem. Estetický efekt po rhinoplastice bývá značný, což má pozitivní vliv na psychiku pacienta. Nezbytná je předchozí důkladná konzultace s plastickým chirurgem, která jasně ozřejmí důvody k operaci nosu a reálnou možnost očekávaného efektu.
 

Operace–plastika nosu–rhinoplastika 

Operace nosu se provádí v celkové anestezii, je tedy třeba absolvovat interní předoperační vyšetření cestou praktického lékaře. Plastika nosu nezanechává zevní viditelné jizvy, operační přístup ke tkáním je obvykle veden z nosních dírek. Vlastní provedení plastiky nosu spočívá v uvolnění měkkých tkání, chrupavčitých a kostěných struktur a jejich přetvarování. Délka korekční operace nosu je přibližně 1-2 hodiny v závislosti na rozsahu modelace. Menší výkon zahrnuje korekci pouze měkkých částí nosu bez zásahu do kostí. Pacient je hospitalizován na IC Klinice Brno do následujícího dne.
 

Pooperační péče u rhinoplastiky–operace nosu

Bolestivost operace, resp. pooperačního období, se liší s ohledem na práh bolesti každého člověka. Obvykle ho klienti vnímají jako nebolestivý. Po operaci je do nosních dírek na dobu 3-5 dnů vložena tamponáda a nos je v případě operace kostěných struktur na 2 týdny fixován sádrovou dlahou. Po jejím sejmutí přetrvává ještě několik týdnů mírný otok a je nutná zvýšená opatrnost až do úplného přihojení kostí, tedy po dobu 6-8 týdnů. Během prvních týdnů po operaci provádí pacient tlakové masáže nosu, které mají význam pro konečnou podobu a tvar. Tvar nosu po operaci může být považován za definitivní až po uplynutí nejméně 6 měsíců. Výsledný efekt je trvalý. Doc. MUDr. Jana Války je autorem článku o pooperačních masážích nosu: https://www.estheticon.cz/novinky/doporuceni-pro-pacienty-po-korektivnich-operacich-nosu

Závěr

Na IC Klinice Brno se rhinoplastikám věnuje doc. MUDr. Jan Válka, autor odborné publikace a velkého množství odborných článků na téma plastika nosu, mezinárodně uznávaný plastický chirurg – rhinoplastik. Doc. MUDr. Jan Válka je v Lékařském domě Laurea vyhledáván nejen domácí, ale i zahraniční klientelou. Zkušenost a estetické cítění jsou, kromě operatérské erudice, u doc. MUDr. Jana Války velikou výhodou a zásadním předpokladem mnoha zdařených operací. Doc. MUDr. Válka je autorem článku - pooperační masáže nosu.

Cena plastické operace nosu / rhinoplastiky