Homepage Homepage Cévní
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Cévní chirurgie

/ Diagnózy
Cévní chirurgieOperační výkon

Pro pacienty smluvních pojišťoven je vlastní operační výkon hrazen pojišťovnou. Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci hradí operaci v plné výši dle typu operace a délky hospitalizace.