Co je to jednodenní chirurgie?

Kdy můžu jít domů?

IC Klinika Brno disponuje pracovištěm jednodenní chirurgie. Trendem moderní operační péče je časný návrat pacienta do domácího prostředí, který má obvykle pozitivní vliv na pooperační průběh, na uzdravení. Nutná je však spolupráce pacienta v před i pooperačním období a přihlédnutí k jeho zdravotnímu stavu. Většina operací na IC Klinice Brno probíhá v režimu jednodenní hospitalizace. Den příjmu bývá dnem operačním, čímž již zkracujeme dobu hospitalizace o jeden den. Pacient přichází na kliniku s časovým předstihem, který umožňuje adaptaci organismu na nové prostředí a eliminaci předoperačních potíží typu vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru apod. Rovněž personál potřebuje časovou rezervu pro zhodnocení předoperačních výsledků, sesterskou i lékařskou přípravu pacienta k operaci a nezbytnou dokumentační činnost. Ukončení hospitalizace se pak odvíjí od pooperačního stavu pacienta, nelze tedy se stoprocentní jistotou sdělit dobu propuštění již při příjmu pacienta.