Homepage Homepage Jednodenní
chirurgie

Analgosedace

Analgosedace je prováděna u menších diagnostických nebo operačních výkonů s cílem vyřadit nebo omezit bolestivé vnímání prováděného výkonu se současným celkovým zklidněním klienta. Zahrnuje podání silných analgetik, tj. léků proti bolesti a léků, které vedou k celkové sedaci, tj. utlumení pacienta. Léky jsou podávány do žilního systému. Dýchání není během výkonu vyřazeno. Současně probíhá monitorace základních životních funkcí. Hloubka analgosedace je lékařem volena dle typu prováděného výkonu. Často je tento typ anestezie používán v kombinaci s regionální anestezií z důvodu většího komfortu pro pacienta.