CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

jednatel společnosti

chirurg, traumatolog

 

Ambulantní péče doc. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D. probíhá na pracovišti Brno, Nové sady 4.

Vzdělání:
1995 – ukončení studia na LF Masarykovy univerzity Brno
1998 – I. atestace z chirurgie
2003 – II. atestace z chirurgie
2004 – Státní doktorandská zkouška
2005 – atestace z traumatologie
2007 – habilitace a jmenování docentem


Praxe:
1995 – 2003 – sekundární lékař traumatologie Úrazové nemocnice Brno
2001 – 2003 – odborný asistent traumatologie a chirurgie ruky - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno-Bohunice
2003 – 2006 – zástupce přednosty pro školství - Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice
2006 – dosud – přednosta Traumatologické kliniky a vedoucí Traumacentra FN Olomouc
2007 – dosud – koordinátor projektů společnosti ECPA-CZ, o.p.s.


Členství v odborných společnostech:

Česká společnost pro úrazovou chirurgii – předseda výboru
Česká společnost chirurgie ruky – člen výboru
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – člen
European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) – člen


Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph. D.:
Absolvent postgraduálního vzdělávání a stáží na renomovaných zahraničních klinikách (Francie, Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA) v problematice onemocnění ruky a horní končetiny.

Organizátor a lektor vědeckých seminářů na téma chirurgie ruky, problematika ruky a horní končetiny v ambulanci praktického lékaře, patologické stavy - rameno, loket, zápěstí, ruka.

Autor a spoluautor odborných a pedagogických publikací, článků a přednášek v rámci mezinárodních konferencí v ČR i zahraničí na téma "Ruka a horní končetina", tzn. onemocnění a bolest ruky, zápěstí, lokte, ramene; chirurgická rehabilitace tetraplegické ruky - transfer šlach; rekonstrukční výkony u pacientů s DMO či po CMP; řešení fraktur horní končetiny - zlomenina prstů, zápěstí, lokte, ramene, pažní kosti (humeru), loketní a vřetenní kosti (ulny a radia).

Koordinátor vědecko-výzkumných projektů na téma úchop ruky, omezený pohyb ruky, svalový přenos u ischemické končetiny.