CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

chirurg, traumatolog

Vzdělání:
absolvent LF MU Brno
1991 - I. atestace v oboru chirurgie
1996 - II. atestace v oboru chirurgie
1999 - atestace v oboru traumatologie

Praxe:

2004 - dosud - lékař Kliniky úrazové chirurgie FN Brno
odborný asistent LF MU Brno