CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
Doc. MUDr. Jan Válka

Doc. MUDr. Jan Válka

plastický chirurg

 

• specialista v oboru korektivních operací nosu s mezinárodním věhlasem
• zakladatel cévní mikrochirurgie v České republice
• člen týmu první úspěšné replantace prstu
• první úspěšný přenos prstce z nohy na ruku a kosti na cévní stopce
• na IC Klinice se doc. MUDr. Jan Válka věnuje především plastickým operacím nosu (rhinoplastikám), v této oblasti péče plastické chirugie patří mezi vyhlášené odborníky v ČR

Vzdělání:
1970 - ukončení studia na LF Univerzity J.E.Purkyně v Brně
1973 - atestace z chirurgie
1980 - atestace z plastické chirurgie
1992 - Habilitace a jmenování docentem

Praxe:
1970 – 1972 - chirurgické odd. nemocnice Znojmo
1972 – 1982 - Klinika plastické chirurgie FN Brno
1982 – 1984 - Univerzitní nemocnice Zürich
1984 – 1991 - Úrazová nemocnice Brno
1991 – 1995 - Přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny
1995 – 2012 - Vedoucí lékař 1.privátní kliniky Laurea s.r.o.
2012 – dosud - privátní praxe v oboru plastické a estetické chirurgie - IC Klinika Brno s.r.o.
lektor kursů operace nosu

Odborné stáže doc. MUDr. Jana Války:
Univerzitní nemocnice města Salisbury
Univerzitní nemocnice města Zürich
Univerzitní nemocnice města Singapur
Univerzitní nemocnice Alabama - USA

Členství v odborných organizacích:
Evropská akademie estetické chirurgie
místopředseda České společnosti estetické chirurgie
člen České společnosti plastické chirurgie
člen České společnosti chirurgie ruky
Lektor ILF Praha

Publikační činnost doc. MUDr. Jana Války:
• autor mnoha odborných článků v časopisech oboru plastické a estetické chirurgie
• dlouholetý člen ediční rady „Acta chirurgie plasticae“
• autor monografie „Korektivní operace nosu“ - 2003
• spoluautor „Chirurgie ruky“ - 1982
• spoluautor „Prevence a léčba dekubitů“ - 1996, 2000
• spoluautor "Sexuologie" - 2014