CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
MUDr. Karel Urbášek

MUDr. Karel Urbášek

ortoped

 
Vzdělání:
2010 – ukončení studia na LF MU Brno
2013 – I. stupeň ortopedické specializace
2011 – dosud - postgraduální studium na MU Brno
2018 – odborná způsobilost (atestace) v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

 
Praxe:
2008 – 2010 – Anatomický ústav LF MU Brno – asistent – výuka studentů
2010 – dosud – lékař Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
2012 – dosud - odborný asistent pro výuku ortopedie a traumatologie studentů LF MU

 
Odborná specializace:
Sportovní traumatologie
Artroskopie velkých kloubů včetně rekonstrukčních operací
Dětská ortopedie - kompletní spektrum

 
Publikační činnost:
Autor a spoluautor článků v odborných impaktovaných a recenzovaných časopisech
Autor 30 přednášek a posterů v ČR i zahraničí (USA, Turecko, UK, Francie, Rakousko, Řecko, Itálie, Slovensko)

 
Členství v odborných společnostech:
ČSOT – Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
ČSTL – Česká společnost tělovýchovného lékařství
ESSKA – Europen society for sport traumatology, knee surgery and arthroscopy
ESMAC – Europian society for movement analysis adults and children

 

Odborné stáže a kurzy:
2011 – Specializační odborná stáž IPVZ - Artroskopie velkých kloubů (ÚN Brno, ČR)
2011 – Kurz IPVZ „Ultrasonografie v ortopedii“ (Praha, ČR)
2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics I (Vienna, Austria)
2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics II (Vienna, Austria)
2013 – EFORT-EPOS BAT instructional course  - Pediatric trauma (Vienna, Austria)
2014 – DePuy Synthes „Artroskopické sympozium: Rekonstrukce LCA (Ostrava, ČR)
2016 – Arthrex Lab „Knee and Shoulder arthroscopy workshop“ (Munich, Germany)
2015 – Arthrex days 2015 „New trends in arthroscopy“ (Přerov, ČR)
2016 – Dissection cource „Advanced arthroscopic techniquies in the shoulder“ (Brno, ČR)
2015 – AAOS-POSNA - IPOS course - (Orlando, USA)
2016 – EPOS BAT Advanced course - Current Concepts on the Orthopaedic Management of Cerebral Palsy
2015 a 2017 – Odborná stáž - ortopedie a traumatologie ruky (Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad  Jizerou, Dr. Kebrle)
2017 – Baltimore Limb Deformity Course (Baltimore, USA)
2017 – Six-Axis Deformity Correction - Speed Planning Course (Baltimore. USA)