CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
MUDr. Aleš Kleinbauer

MUDr. Aleš Kleinbauer

chirurg


Vzdělání:

1985 – ukončení studia na LF MU Brno
1988 – atestace z chirurgie I. stupně
1996 – atestace z chirurgie II. stupně
1996 – atestace z cévní chirurgie


Praxe:
1985 – 1994 - II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
1994 – 2001 - Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice 
2001 – 2009 - Nemocnice Milosrdných bratří Brno, chirurgické oddělení
2009 – 2014 - soukromé zdravotnické zařízení Surgal Clinic Brno
2014 – dosud - Nemocnice Blansko, chirurgické odd. Jednodenní péče


Odborná specializace:
Všeobecná chirurgie, laparoskopie, cévní chirurgie

Členství v odborných společnostech:
ČSL J. E. Purkyně - sekce kardiovaskulární


Odborné stáže a kontakty:
1992 – chirurgische klinik, abteilung für kardiovaskuläre chirurgie Innsbruck, Republik Österreich