CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
MUDr. Martin Man

MUDr. Martin Man

chirurg

Primář Chirurgického oddělení Nemocnice TGM Hodonín


Vzdělání:
1994 – ukončení studia na LF Masarykovy univerzity Brno
1997 – I. atestace z oboru Všeobecná chirurgie
2003 – II. atestace z oboru Všeobecná chirurgie


Praxe:

1994 – 1995 II. chirurgická klinika FN U Svaté Anny Brno
1995 – 1997 Oddělení všeobecné a digestivní chirurgie FN Brno
1997 – 2010 Chirurgická klinika FN Brno
2008 – 2009 Mater Dei Hospital Malta
2010 – dosud Nemocnice TGM Hodonín


Chirurgická erudice:

V průběhu své kariéry pracoval MUDr. Martin Man ve třech univerzitních nemocnicích. Nejdéle ve Fakultní nemocnici Brno, kde získal chirurgický trénink a po splnění požadavků složil atestaci I.a II. stupně z oboru Všeobecná chirurgie. Nejvíce se zaměřil na chirurgii zažívacího traktu a laparoskopickou chirurgii.
Od roku 2008 rovněž endoskopie horního i dolního GIT včetně akutních intervencí. Spektrum operací zahrnuje výkony v oblasti maligních i benigních onemocnění včetně případných akutních komplikací. Ve FNB se věnoval především břišní chirurgii. Operace žaludku a duodena pro nádorová onemocnění, včetně totální gastrektomie, restrikční operace žaludku pro morbidní obezitu (sleeve gastrektomie, gastrická plikace a gastrická bandáž).Akutní operace pro perforace či krvácení.
Operace slinivky břišní pro nádory a chronickou pankreatitidu. Hepato biliární chirurgie zahrnující anastomozy na žlučové cesty pro nádorová onemocnění, jatrogenní poškození či nádorové choroby. Jaterní metastasektomie. Střevní resekce - všechny typy resekcí pro nádorová onemocnění, IBD či benigní zánětlivé choroby. Ostatní výkony - nefrektomie, splenektomie, operace pro akutní pankreatitidu. Operace anu - hemorrhoidektomie, operace perianálních píštělía fisur. Endokrinochirurgie - operace štítné žlázy a příštítných tělísek, adrenalektomie. Laparoskopická chirurgie - cholecystektomie, appendektomie, plastika tříselné hernie (TEP, TAPP), adrenalektomie, fundoplikace, gastrická vertikální plikace, žaludeční bandáž, sleeve gastrektomie, sutura perforovaného žaludečního vředu, střevní resekce. Cévní chirurgie - operace pro akutní cévní uzávěr, operace varixů dolních končetin.


Pedagogická činnost:
V rámci svého působení na chirurgické klinice vedl MUDr. Martin Man stáže a přednášel pro studenty lékařské fakulty jak v lékařských, tak nelékařských oborech. Od roku 2001 do roku 2008 působil jako lektor na NCO-NZO.


Cizí jazyky:
Angličtina