MUDr. Aleš Kleinbauer

chirurg

Vzdělání:

 • 1985 – ukončení studia na LF MU Brno
 • 1988 – atestace z chirurgie I. stupně
 • 1996 – atestace z chirurgie II. stupně
 • 1996 – atestace z cévní chirurgie

Praxe:

 • 1985 – 1994 - II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
 • 1994 – 2001 - Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice 
 • 2001 – 2009 - Nemocnice Milosrdných bratří Brno, chirurgické oddělení
 • 2009 – 2014 - soukromé zdravotnické zařízení Surgal Clinic Brno
 • 2014 – dosud - Nemocnice Blansko, chirurgické odd. Jednodenní péče

Odborná specializace:

 • všeobecná chirurgie
 • laparoskopie
 • cévní chirurgie

Členství v odborných společnostech:

 • ČSL J. E. Purkyně - sekce kardiovaskulární

Odborné stáže a kontakty:

 • 1992 – chirurgische klinik, abteilung für kardiovaskuläre chirurgie Innsbruck, Republik Österreich