Rehabilitace-vzdělávání

Součást profesního růstu

Gratulujeme našemu kolegovi, panu Petru Pliskovi, k úspěšnému získání vysokoškolského titulu v oboru Fyzioterapie. Přejeme Vám v další práci na rehabilitaci IC Kliniky Brno co nejlepší výsledky a spokojené pacienty, pane magistře.

 

 

Datum vydání: 11.10.2021