Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Aplikace piercingu

od 1 000 Kč

Korekce vpáčených bradavek piercingem - jednostranná - 1 000 Kč (nezahrnuje cenu piercingu)
                                                                           - oboustranná - 2 000 Kč (nezahrnuje cenu piercingu)