Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Otoplastika - operace ušních boltců

od 9 800 Kč

Plastická operace jednoho ušního boltce  -   9 800 Kč
Plastická operace obou ušních boltců        - 14 000 Kč
U dětí je v indikovaných případech možná úhrada pojišťovnou ve smluvním zdravotnickém zařízení.
Naše zdravotnické zařízení není smluvním partnerem žádné pojišťovny pro obor plastické a estetické chirurgie.