Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Abdominoplastika / miniabdominoplastika

Plastická operace břicha patří mezi ty operační výkony, které řeší problém povislé kůže a povolené břišní stěny. Tento stav nastává často u žen po těhotenství a u mužů po výrazném zhubnutí. U mužů se tuk ukládá většinou do dutiny břišní, u žen do podkoží. Proto je plastika břicha častěji prováděna u žen než u mužů.

Problém spočívá v tom, že po zhubnutí se kůže nedokáže přizpůsobit zmenšenému objemu tkání a její přebytečné množství se skládá do nepěkných řas. Operace přináší velmi dobré vzhledové a funkční výsledky, ale za cenu jizev, nutných k odstranění přebytečné kůže. Tyto jizvy jsou trvalé, postupem času však blednou a stávají se méně nápadnými. Hojení jizev po plastice břicha je individuální, ovšem v současné době trh nabízí řadu přípravků, které hojení jizev výrazně podporují a estetický deficit minimalizují.
Abdominoplastika (častěji plastika břicha) může být operací nejen estetickou, ale i funkční, kdy vyřeší nedostatky břišní stěny, konkrétně rozestup (diastázu) přímých břišních svalů, které se sešijí. Abdominoplastiku lze v případě většího množství podkožního tuku v dané oblasti, případně v oblasti boků, spojit s liposukcí, kdy se nejdříve odsaje přebytečný podkožní tuk a poté provede vlastní plastická operace břicha. Hovoříme o tzv. lipoabdominoplastice.
Šetrnější operační metoda, která ovšem není vhodná pro všechny klienty, je tzv. miniabdominoplastika. Při tomto operačním výkonu se pracuje pouze v dolní části břicha, kdy i touto cestou lze korigovat případný rozestup přímých břišních svalů. Výkon je časově méně náročný, návrat do běžného života rychlejší. Výběr operační techniky je předmětem vstupní konzultace s plastickým chirurgem. Provedení plastiky břicha - abdominoplastiky/miniabdominoplastiky není věkem klienta limitováno. Rozhodující je celkový zdravotní stav. Cílem operace je kromě dobrého vzhledového a funkčního výsledku i zastavení procesu dalšího povolování břišní stěny.
 

Pooperační péče u abdominoplastiky

Po operaci plastiky břicha je pacient hospitalizován zpravidla 1-2 dny, dle rozsahu operačního výkonu. Klidový režim doporučujeme další 2-3 týdny. Plná fyzická zátěž přichází v úvahu nejdříve po 6 týdnech od operace. Návrat do pracovního procesu se tedy odvíjí od pracovní náplně. Nezbytností je nošení břišního kýlního pásu, v případě korekce břišních svalů až 3 měsíce. Kontrolní pooperační vyšetření a převazy probíhají individuálně. Pocity tahu a změny citlivosti kůže v místě operačního výkonu jsou běžnými průvodními jevy a po několika týdnech, někdy měsících, se spontánně upravují. Efekt operace po plastice břicha je dlouhodobý.
Hojení a tedy rekonvalescenci lze výrazně urychlit použitím fibrinového tkáňového lepidla v závěru operace. Na obnaženou svalovou vrstvu břicha se nanese tenká vrstva tkáňového lepidla a kožní lalok s podkožím se přilepí ke spodině. Eliminuje se tak riziko pooperačního krvácení a vzniku seromu. Urychlí se tím doba odstranění sacích drénů, případně vyloučí nutnost jejich zavedení, což je i pro pacienta komfortnější.

Cena plastické operace břicha