Asymetrie prsů

Operační možnosti

Důvodem nemusí být pouze změna ve velikosti prsů, prsních dvorců, místa vytvoření podprsní rýhy, ale rovněž v anatomii hrudního koše. Konkrétně v jeho osové nepravidelnosti. Asymetrie prsou může být vrozená či získaná. S výraznou asymetrií se nesetkáváme příliš často, ovšem pro klientky je většinou velkým estetickým problémem. Prvotní volbou je zmenšení prsu, modelace. Někdy ovšem menší prs dosahuje pouze velikosti terčíku a je vhodná korekce asymetrie augmentací (zvětšení menšího prsu vložením implantátu). Výjimkou není ani volba obou postupů pro dosažení požadovaného efektu redukce nestejné velikosti prsů. V případech nevelké stranové asymetrie prsou je možno přistoupit i ke korekci aplikací vlastního tuku klientky. Pooperační péče pak vyplývá ze zvoleného typu operace prsu. Výběr vhodné techniky je předmětem vstupním konzultace s plastickým chirurgem.

Ceník operací prsou