Augmentace / zvětšení poprsí

Zvětšení prsou implantáty

Jednou z metod augmentace je vložení silikonových implantátů Augmentace prsů2apod prsní žlázu nebo pod prsní sval. O zvětšení prsou mají zájem především ženy, které své poprsí vnímají jako příliš malé nebo povislé. Častou motivací žen k podstoupení operace, při které si nechávají zvětšit prsy, bývá rovněž pocit nedostatečného sebevědomí ze ztráty objemu prsů po porodu a kojení. Hospitalizace po operaci bývá do druhého dne, rekonvalescence obvykle trvá 1-2 týdny. Pooperační péče a spolupráce klientky v tomto období je velmi důležitá, je nutné přesně dodržovat všechna doporučení lékaře, velmi na tom závisí výsledek operace. Na IC Klinice Brno působí plastický chirurg MUDr. Evžen Trupar, Ph.D. nabízející kompletní sortiment operačních výkonů v oblasti zvětšení prsou včetně nově zaváděných operačních postupů. Při úvodní konzultaci s klientkou získá představu o velikosti a tvaru prsu, kterého má být operací dosaženo. Posoudí předoperační stav pacientky (tvar a velikost prsů, anatomii hrudníku, případnou asymetrii apod.) a zhodnotí, zda je reálné představu klientky splnit. Po vyhodnocení všech skutečností navrhne a vysvětlí optimální způsob řešení.

Prsní implantáty

Zvětšení prsou2Prsní implantát je tvořen vnějším pouzdrem z polymerizované silikonové pryže, jenž má vysokou pevnost a je pružný. Pouzdro obsahuje ještě jednu vnitřní vrstvu, což zaručuje vyšší odolnost proti protrhnutí a co nejmenší propustnost částic. Povrch může být hladký, ale v současné době se dává přednost prsním implantátům s texturovaným povrchem, jež mají póry určité velikosti a hloubky a nižší riziko vzniku kapsulární kontraktury. Na povrchu pouzdra může být titanový film (dobrá snášenlivost s lidským organizmem) nebo polyuretan. Uvnitř pouzdra se nachází měkký konzistentní silikonový gel, fyziologický roztok, kombinace obou nebo i jiné látky. Soudržnost částic silikonového gelu umožňuje implantátu zachovávat tvar, snižuje riziko propustnosti mikročásteček silikonu přes pouzdro a zabraňuje vytékání silikonu při protržení obalu. Na IC Klinice Brno používáme pouze implantáty renomovaných firem s dlouholetou zkušeností v oblasti implantace.

Kulaté prsní implantáty se ukládají v drtivé většině pod prsní sval a řez je veden v podpaží. Dalšími variantami jsou řezy kolem části prsního dvorce nebo v podprsní rýze. Rekonvalescence trvá obvykle delší dobu.

Anatomické prsní implantáty jsou uloženy typickým způsobem, kdy horní část implantátu je vsunuta pod sval a dolní část leží pod žlázou. U těchto implantátů je kožní řez veden v podprsní rýze nebo při okraji prsního dvorce. Rekonvalescence je kratší.

Před operací prsou

Před samotnou operací zvětšení prsou musí být každá klientka, bez rozdílu věku, vyšetřena na mammologickém pracovišti, kde je provedeno vyšetření prsů ultrazvukem nebo rentgenovou mammografií. Bez tohoto vyšetření v současné době operaci nelze provést. Samozřejmostí je předoperační vyšetření. Operace je prováděna v celkové anestezii, trvá 1-2 hodiny.

Pooperační péče u augmentace

Po operaci se zavedou odsavné drény, které ponecháme 1-3 dny, dle množství odsávané tekutiny. Prsy jsou fixované elastickými obinadly, která kompresí snižují pooperační krvácení. Druhý den se nahradí elastickou podprsenkou, kterou je nutno nosit bez odkládání po dobu 6-8 týdnů. Fyzickou zátěž je vhodné omezit první 4 týdny po operaci. Návrat do zaměstnání se odvíjí od charakteru práce, obvykle se pohybuje v rozmezí 1-2 týdnů.

Závěr

Zkušený plastický chirurg je předpokladem úspěšné operace. Proto doporučujeme všem klientkám uvažujících o zvětšení prsou vyhledat pracoviště, na kterém nabízí spektrum plastických a estetických výkonů zkušení,MUDr.Evžen Trupar,Ph.D. erudovaní chirurgové. Cena operace by neměla být hlavním kritériem. V naší republice je celá řada menších i větších pracovišť estetické chirurgie. Není ale mnoho těch, kde pracují lékaři se zkušenostmi z univerzitních klinik, kteří se tak měli možnost seznámit s plným rozsahem plastické chirurgie a získat neocenitelné zkušenosti. Specialistou věnující se augmentaci poprsí na naší klinice je plastický chirurg MUDr. Evžen Trupar, Ph. D.

Cena operace zvětšení poprsí (augmentace)