Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Facelift / minifacelift

Face lifting (volně přeloženo „zvednutí tváře“) je operace, při které se odstraňuje nadbytečná volná kůže obličeje a krku a zpravidla se vypínají i mimické svaly těchto oblastí. 

Facelifting je vhodným chirurgickým výkonem především pro pacienty, u kterých je patrný výrazný pokles měkkých tkání obličeje s hlubokými vráskami, převisy, valy a povislá kůže krku. Tato místa pak působí staře a unaveně, obličej má smutný výraz.

 

Operace - facelift

Face lifting se provádí zpravidla v celkové anestezii, ale je možné jej provést i v tzv. analgosedaci, tedy kombinací celkového tlumení pacienta nitrožilně podávánými léky - řídí anesteziolog - a místního znecitlivění. Operace trvá zpravidla 3-4 hodiny podle typu anestezie a rozsahu výkonu. Metod provedení je celá řada a výběr je předmětem konzultace s erudovaným plastickým chirurgem. Pečlivě popíše a odůvodní jím používaná schémata, ale principiálně platí: kožním řezem vedeným těsně před boltcem, kolem ušního lalůčku, za ucho a podél vlasové linie se odpreparuje (uvolní) kůže od svalověvazivového aparátu tváře a krku. Svalově vazivová vrstva, tzv. SMAS (superficial muscular aponeurotic system) je znovu vypnuta (různými způsoby dle zvyklosti operatéra) a následně je odstraněna přebytečná kůže. Rány jsou sešity. Výsledkem je tvář působící mladistvějším dojmem a téměř nebo úplně vyhlazený podbradek bez kožního nadbytku.

 

Pooperační období - facelift

Hospitalizace je 1-3 denní. Stehy se odstraňují po 7-10 dnech dle známek hojení. Pacient nosí speciální masku k optimalizaci hojení ran po dobu 1-2 týdnů. Po faceliftingu je třeba počítat s relativně velkými otoky a hematomy, které se vstřebávají postupně, obvykle 2-3 týdny. Výsledný efekt lze hodnotit až s odstupem asi 3 měsíců.
 

Minifacelift

Alternativním řešením je mini facelift – vypnutí obličeje provedené v lokální anestezii. Ne vždy je však možné tento způsob vypnutí vrásek v obličeji provést. Vyhodnocení a návrh možných řešení jsou předmětem vstupní konzultace s plastickým chirurgem.
 

Rizika a komplikace

Jako každý chirurgický výkon i facelift či minifacelift s sebou nesou operační rizika: např. krvácení do podkoží s nutností operační revize, sekundární infekce, okrajová nekróza (odumření) kůže při větším tahu nebo z důvodu kuřáctví pacienta či interního onemocnění (cukrovka, porucha funkce štítné žlázy a další). Může dojít k přechodné obrně některého mimického obličejového svalu z důvodu pohmoždění a útlaku větve lícního nervu. Jen zcela vzácně dochází k poškození trvalému. Kvalita jizev bývá zpravidla velmi dobrá, avšak nikdy ji nelze 100% zaručit. Celková rizika pramenící z výkonu v celkové anestezii jsou stejná jako při každé jiné operaci. Veškeré výše uvedené komplikace jsou naštěstí velmi vzácné.

Korekční úpravě obličeje metodou facelift a minifacelift se na IC Klinice Brno nevěnujeme.