Facelift / minifacelift

Plastická operace obličeje

Plastická chirurgie IC Kliniky Brno neprovádí tento typ estetického zákroku. Níže uvedené informace Vám nabízíme pro ucelenou představu o podstatě a posloupnostech tohoto chirurgického výkonu.

Facelifting

je doporučujícím chirurgickým výkonem především pro pacienty, u kterých je patrný výrazný pokles měkkých tkání obličeje s hlubokými vráskami, převisy, valy a povislá kůže krku. Tato místa pak působí staře a unaveně, obličej má smutný výraz.

Operace - facelift

Facelifting se provádí zpravidla v celkové anestezii, ale je možné jej provést i v tzv. analgosedaci, tedy kombinací celkového tlumení pacienta nitrožilně podávánými léky - řídí anesteziolog - a místního znecitlivění. Operace trvá zpravidla 3-4 hodiny podle typu anestezie a rozsahu výkonu. Metod provedení je celá řada a výběr je předmětem konzultace s erudovaným plastickým chirurgem. Principiálně platí: kožním řezem vedeným těsně před boltcem, kolem ušního lalůčku, za ucho a podél vlasové linie se odpreparuje (uvolní) kůže od svalověvazivového aparátu tváře a krku. Svalově vazivová vrstva, tzv. SMAS - superficial muscular aponeurotic system - je znovu vypnuta (různými způsoby dle zvyklosti operatéra) a následně je odstraněna přebytečná kůže. Rány jsou sešity. Výsledkem je tvář působící mladistvějším dojmem a téměř nebo úplně vyhlazený podbradek bez kožního nadbytku.

Pooperační období - facelift

Hospitalizace je obvykle 1-3 dny, stehy se odstraňují po 7-10 dnech. Pacient nosí speciální masku k optimalizaci hojení ran po dobu 1-2 týdnů. Po faceliftingu je třeba počítat s relativně velkými otoky a hematomy, které se vstřebávají postupně, obvykle 2-3 týdny. Výsledný efekt lze hodnotit až s odstupem asi 3 měsíců.

Minifacelift

Alternativním řešením je minifacelift – vypnutí obličeje provedené v lokální anestezii. Ne vždy je však možné tento způsob vypnutí vrásek v obličeji provést.

Rizika a komplikace

Jako každý chirurgický výkon i facelift či minifacelift s sebou nesou operační rizika: např. krvácení do podkoží s nutností operační revize, sekundární infekce, okrajová nekróza (odumření) kůže při větším tahu nebo z důvodu kuřáctví pacienta či interního onemocnění (cukrovka, porucha funkce štítné žlázy a další). Může dojít k přechodné obrně některého mimického obličejového svalu z důvodu pohmoždění a útlaku větve lícního nervu. Jen zcela vzácně dochází k poškození trvalému. Kvalita jizev bývá zpravidla velmi dobrá, avšak nikdy ji nelze 100% zaručit. Celková rizika pramenící z výkonu v celkové anestezii jsou stejná jako při každé jiné operaci. Veškeré výše uvedené komplikace jsou naštěstí velmi vzácné.