Liposukce

Metoda, jak zhubnout?

Liposukce10Liposukce je vhodná paradoxně spíše pro osoby se štíhlejší postavou, kdy je doporučeno odstranit jen menší, lokalizované nadbytky tuku. Mezi předpoklady úspěchu patří dobrá elasticita kůže, která však s narůstajícím věkem klesá. Proto přistupujeme k indikaci liposukce individuálně a je předmětem předchozí konzultace. Jsou místa, která nejsou vhodná k liposukci vůbec. Jedná se o tzv. zakázané oblasti, ke kterým patří např. dolní polovina hýždí. Mezi oblasti nevhodné patří i ty, na kterých nacházíme nadbytek kůže, případně kožní převis. Existuje několik způsobů provedení liposukce v závislosti na instrumentariu, které je použito – klasická liposukce, vibrační liposukce, ultrazvuková liposukce, laserová liposukce. Každá z uvedených metod má své přednosti i úskalí. Nejnovější trend techniky nemusí znamenat vždy to nejlepší.Liposukce9 Výsledek operace záleží především na zručnosti chirurga a na jeho zkušenostech. U ultrazvukové a laserové liposukce je nutná vyšší četnost návštěv, efekt není tak viditelný, na naší klinice neprovádíme. Dále je nutné si uvědomit, že při metodách, kdy nedochází k odsátí a tedy odstranění tukových buněk z těla, se musí organismus vypořádat s mrtvými buňkami sám - metabolickou cestou. Na našem pracovišti preferujeme techniku tumescentní liposukce, tzv. mikrokanylovou liposukci. V souvislosti s častými dotazy a nabytými zkušenostmi bychom rádi zmínili otázku množství odsátého tuku. Na mnohé klienty působí pozitivně informace, že bylo odsáto několik stovek mililitrů, lépe i několik litrů tuku. Beze zbytku platí jedna ze zásad plastické a estetické chirurgie - méně znamená mnohdy více. Je lepší odsát tuk nadvakrát než odsát velké množství tuku napoprvé. Místa s nedostatkem podkožního tuku se totiž nedají téměř vůbec (a pokud ano, tak jen částečně a nedokonale) korigovat. Bez ohledu na množství odsátého tuku je nejdůležitější výsledný efekt. Liposukce6Ve výsledku vytoužená liposukce nemusí být pro každého nejlepším řešením jeho problému a z konzultace může vyplynout efektivnější zákrok ze spektra výkonů plastické chirurgie. Závěrem jednoznačně doporučujeme všem zájemcům o liposukci, aby se svěřili pouze zkušeným, atestovaným plastickým chirurgům. Mnohé napoví vstupní konzultace - ovšem přímo s operatérem. Za přínosné považujeme i návštěvu několika pracovišť.

Cena liposukce