Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Mikrokanylová liposukce

Liposukce ve všech formách je jedním z nejžádanějších zákroků oboru plastické a estetické chirurgie IC Kliniky Brno

Klienti preferují především zákroky s krátkodobou rekonvalescencí, bez nutnosti většího výpadku z běžného života. K těmto zákrokům patří tumescentní liposukce prováděná kanylami malého průměru - mikrokanylová liposukce. Jedná se o techniku tumescentní liposukce, tedy liposukce prováděné výhradně v lokálním znecitlivění bez nitrožilně podávaných analgetik a sedativ.

tumescentní liposukce Operace

Při mikrokanylové liposukci je podkoží v dané lokalitě nejdříve napuštěno tumescentním roztokem a po nastoupení jeho účinku (omezení krvácení a znecitlivění podkoží) je postupně odsáván podkožní tuk. Oproti tradičně prováděným liposukcím je k mikrokanylové liposukci potřeba mnohem více kožních vstupů, mají však velmi malé rozměry, po zákroku se nemusí sešívat a po zhojení jsou málo patrné.

 

Výhody mikrokanylové liposukce

• snadnější průnik kanyly vazivem, minimalizace bolestivosti
• snížení rizika vzniku kožních nerovností
• drobné vstupní otvory na kůži po liposukci se spontánně hojí, není tedy nutná další návštěva k odstranění stehů
• rychlejší hojení díky drenáži přes mnoho vstupních otvorů, tedy redukce pooperačních otoků
• hematomy (krevní výrony) jsou minimální
• zkrácení doby nošení elastického prádla - 2 týdny oproti obvyklým 6 týdnům
• rychlejší návrat k běžným aktivitám
• přestože mikrokanyly odstraňují méně tuku za jednotku času, umožňují celkově odsátí většího množství tuku než kanyly velkých průměrů

• vyloučení rizik v souvislosti s celkovou anestezií

  •  

 Nevýhody mikrokanylové liposukce

• delší operační doba
• při odsávání více než 2-3 lokalit je pro žádaný výsledný efekt potřeba více sezení v intervalech 2-3 týdnů

 

Pooperační péče u mikrokanylové liposukce

Při typickém nekomplikovaném průběhu je pro pacienta obtěžující zpravidla jen první den, kdy z otvorů po liposukci odtéká tumescentní roztok s příměsí krve. Během prvních 24 hodin je nezbytné bezpřestávky nosit elastické prádlo a měnit krycí materiál, který absorbuje tekutiny. Po 24 hodinách od zákroku si klient prádlo sundá, osprchuje se proudem vody. Další den je zpravidla schopen jít do práce. Elastické prádlo se nosí nepřetržitě další 2 týdny - s možností odložení při osobní hygieně - a 8 týdnů při sportovních aktivitách. Pacienti po zákroku nejsou výrazně omezeni v běžném životě, obvykle neužívají žádné léky od bolesti. Bolestivost je během prvního týdne v místech odsávaných lokalit srovnatelná s pohmožděním a objevuje se obvykle pouze při změnách polohy těla. K pravidelným sportovním aktivitám je obvykle možný návrat týden po liposukčním zákroku.

 

Závěr

Velmi často se MUDr. Evžen Trupar při rozhovorech s pacienty setkává s mylnou obavou, že tumescentní technika je vhodná pouze pro malé lokality (tradičně uvádí zevní stehna a kolena) a u ostatních lokalit liposukce v tumescenci prý není proveditelná. Dalším mýtem je proveditelnost pouze do 35 let věku. Není tomu tak, horní věkový limit neexistuje, záleží na individuálním nálezu u pacienta.
Závěrem bychom chtěli upozornit, že mikrokanylová liposukce (stejně jako všechny ostatní techniky liposukce) není vhodná pro obézní pacienty. Nejde o způsob redukce hmotnosti. Umožňuje korekci problémových partií, bez nutnosti většího výpadku v práci. Tumescentní liposukce rovněž není vhodná pro pacienty s poruchami srdečního rytmu a poruchou krevní srážlivosti, relativní překážkou je i dlouhodobé užívání antidepresiv.

Cena liposukce