Mikrokanylová liposukce

Odsátí tuku

Klienti preferují především zákroky s krátkodobou rekonvalescencí, bez nutnosti většího výpadku z běžného života. K těmto zákrokům patří tumescentní liposukce prováděná kanylami velmi malého průměru, hovoříme také o mikrokanylové liposukci. Jedná se o techniku tumescentní liposukce prováděné výhradně v lokálním znecitlivění bez nutnosti nitrožilního podání analgetik či sedativ. Po výkonu odcházíte náležitě poučeni domů.

Tumescentní liposukce operace

Při mikrokanylové liposukci je podkoží v dané lokalitě nejdříve napuštěno tumescentním roztokem a po nastoupení jeho účinku (omezení krvácení a znecitlivění podkoží) je postupně odsáván podkožní tuk. Oproti tradičně prováděným liposukcím je k tumescentní liposukci potřeba mnohem více kožních vstupů, mají však velmi malé rozměry, nemusí se po výkonu sešívat a po zhojení jsou velmi málo patrné.

Výhody tumescentní liposukce

 • snadnější průnik mikrokanyly vazivem, minimalizace bolesti
 • snížení rizika vzniku kožních nerovností
 • spontánně se hojící drobné vstupní otvory v kůži po liposukci, není nutná návštěva k odstranění stehů
 • rychlejší hojení díky drenáži přes množství vstupních otvorů, tedy redukce pooperačních otoků
 • odsátí většího množství tuku než kanyly velkých průměrů (více vstupů)
 • minimalizace rozvoje hematomů (krevních výronů)
 • zkrácení doby nošení elastického prádla - 2 týdny oproti obvyklým 6 týdnům
 • rychlejší návrat k běžným aktivitám
 • vyloučení rizik v souvislosti s celkovou anestezií

Nevýhody mikrokanylové liposukce

 • delší operační doba
 • při odsávání více než 2-3 lokalit je pro žádaný výsledný efekt třeba více sezení

Péče po mikrokanylové liposukci

Při typickém nekomplikovaném průběhu je pro pacienta dyskomfortní zpravidla jen první den, kdy z otvorů po liposukci odtéká tumescentní roztok s příměsí krve. Během prvních 24 hodin je nezbytné bez přestávky nosit elastické prádlo a měnit krycí materiál, který absorbuje tekutiny. Po 24 hodinách si klient prádlo sundá, osprchuje se proudem vody. Další den je již zpravidla schopen jít do práce. Elastické prádlo se nosí nepřetržitě další 2 týdny - s možností odložení při osobní hygieně - a 8 týdnů při sportovních aktivitách. Pacienti po zákroku nejsou výrazně omezeni v běžném životě, obvykle neužívají žádné léky od bolesti. Bolestivost je během prvního týdne v místech odsávaných lokalit srovnatelná s pohmožděním a objevuje se většinou pouze při změnách polohy těla. K pravidelným sportovním aktivitám je možný návrat zhruba týden po liposukčním zákroku.

Závěr

Velmi často se MUDr. Evžen Trupar, Ph.D. při rozhovorech s pacienty setkává s mylnou obavou, že tumescentní liposukce je vhodná pouze pro malé lokality (tradičně uvádí zevní stehna a kolena) a u ostatních lokalit prý není proveditelná. Jde o mylnou informaci. Dalším mýtem je proveditelnost pouze do 35 let věku. Není tomu tak, horní věkový limit neexistuje, záleží na individuálním nálezu u pacienta. Závěrem bychom chtěli upozornit, že mikrokanylová liposukce (stejně jako všechny ostatní techniky liposukce) není vhodná pro obézní pacienty. Nejde o způsob redukce hmotnosti. Umožňuje korekci problémových partií, bez nutnosti většího výpadku v práci. Tumescentní liposukce rovněž není vhodná pro pacienty s poruchami srdečního rytmu a poruchou krevní srážlivosti, relativní překážkou je i dlouhodobé užívání antidepresiv. Jedině ze vstupního lékařského vyšetření a osobního kontaktu s klientem vyplvynou možnosti řešení Vašich očekávání, která - jak vyplývá s výše uvedeného - jsou individuální.

Cena liposukce