Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Modelace / zmenšení prsou

Cílem těchto typů operačních výkonů je navrácení estetického vzhledu prsům pozvednutím prsního dvorce a celkové zpevnění a konizace tvaru prsu.

Častým motivem pro volbu operace zmenšení prsou je kromě estetických důvodů odlehčení přetěžované páteři, což mnohdy způsobuje postupně se rozvíjející zdravotní potíže, především chronické bolesti zad.
Změna tvaru prsů je s přibývajícím věkem způsobena především gravitací, změnou hmotnosti, obdobím těhotenství a kojení a ztrátou elasticity kůže. Výběr operační techniky se řídí různými kritérii: kvalitou kožního krytu pacientky, stupněm poklesu prsů, objemem prsou, požadavkem rozsahu redukce prsů, anatomickými poměry apod. Je předmětem vstupní konzultace.

 

 

 

 

  

Operace modelace prsou

Před samotnou operací lékař provede měření prsou, dle kterého je proveden nákres řezů. Změna tvaru prsu je vykoupena jizvami na kůži, které se odvíjí od plánované redukce prsou a použité operační techniky: např. jizva v okolí prsního dvorce, u větších modelací vertikální jizva směrem k podprsní rýze, event. jizva v podprsní rýze zevně nebo oběma směry (tvar obráceného T). Délka operačního výkonu se opět odvíjí od jeho rozsahu a použité techniky. Sací drény ponecháváme zavedeny 1-2 dny v závislosti na krvácení. Hospitalizace trvá zpravidla 1 den.

 

Pooperační péče u modelace prsů 

Po operaci je třeba prsy zabandážovat elastickým obinadlem, které svou kompresí eliminuje pooperační krvácení. Od druhého dne je nutné nosit nepřetržitě elastickou (bandážovací) podprsenku po dobu 6-8 týdnů od operace. Tlakové masáže jizev doporučujeme individuálně dle známek hojení. Nejoptimálnější permanentní tlakovou masáž provádí vlastní tlak prsu na nošenou podprsenku. Hojení jizvy lze podpořit aplikací mastí, krémů a gelů.
Každý chirurg může mít a má odlišné zkušenosti, každý člověk je jedinečný. Proto se i výše uvedené informace mohou ve výsledku lišit. Důležité pro nás je, aby byla žena či muž s výsledkem operačního výkonu spokojen/a.

Cena modelace a zmenšení prsou