Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Odstranění kožních a podkožních defektů

Kožní a podkožní výrůstky, mateřská znaménka, korekce jizev a jiné defekty bývají rozličného charakteru a rozsahu. Proto každé případné odstranění je nutné předem konzultovat s lékařem.


Plastický chirurg ve spolupráci s Vámi posoudí místní i celkový stav, navrhne možné postupy řešení, ev. naplánuje vhodný termín zákroku. Rozsah operačního zásahu, a tedy i cena, se odvíjí individuálně od lokálního nálezu a vyplývá ze zmíněné konzultace s plastickým chirurgem. Kosmetická řešení kožních a podkožních defektů cestou plastické chirurgie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, klient/-ka tedy hradí výkon v plné výši. V případě zájmu či doporučení lze do celkové ceny výkonu plastické chirurgie zahrnout provedení histologického vyšetření odebrané tkáně.

Cena ošetření