Odstranění kožních a podkožních defektů

Znaménka, výrůstky, jizvy

Plastický chirurg ve spolupráci s Vámi posoudí lokální i celkový stav, navrhne možné postupy řešení, ev. naplánuje vhodný termín zákroku. Rozsah operačního zásahu, a tedy i cena, se odvíjí individuálně od lokálního nálezu a vyplývá ze zmíněné konzultace s lékařem. Kosmetická řešení kožních a podkožních defektů cestou plastické chirurgie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, klient/-ka tedy hradí výkon v plné výši. V případě zájmu či doporučení lze do celkové ceny výkonu plastické chirurgie zahrnout provedení histologického vyšetření odebrané tkáně.

Cena excize