Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Operace nosu / rhinoplastika

Téměř každý z nás má nepravidelnost tvaru nebo velikosti nosu. Pokud nepravidelný tvar, defomita, dlouhý nebo široký nos vytváří estetickou poruchu, může pomoci rhinoplastika.

Plastika nosu koriguje tvar nosu, vyrovnává osové odchylky, odstraňuje deformity. Vedlejším efektem operace je často zlepšení dýchání nosem. Estetický efekt po rhinoplastice bývá značný, což má pozitivní vliv na psychiku pacienta. Nezbytná je předchozí důkladná konzultace s plastickým chirurgem, která jasně ozřejmí důvody k operaci nosu a reálnou možnost očekávaného efektu.
 

Operace–plastika nosu–rhinoplastika 

Operace nosu se provádí v celkové anestezii, je tedy třeba absolvovat interní předoperační vyšetření cestou praktického lékaře. Plastika nosu nezanechává zevní viditelné jizvy, operační přístup ke tkáním je obvykle veden z nosních dírek. Vlastní provedení plastiky nosu spočívá v uvolnění měkkých tkání, chrupavčitých a kostěných struktur a jejich přetvarování. Délka korekční operace nosu je přibližně 1-2 hodiny v závislosti na rozsahu modelace. Menší výkon zahrnuje korekci pouze měkkých částí nosu bez zásahu do kostí. Pacient je hospitalizován na IC Klinice Brno do následujícího dne.
 

Pooperační péče u rhinoplastiky–operace nosu

Bolestivost operace, resp. pooperačního období, se liší s ohledem na práh bolesti každého člověka. Obvykle ho klienti vnímají jako nebolestivý. Po operaci je do nosních dírek na dobu 3-5 dnů vložena tamponáda a nos je v případě operace kostěných struktur na 2 týdny fixován sádrovou dlahou. Po jejím sejmutí přetrvává ještě několik týdnů mírný otok a je nutná zvýšená opatrnost až do úplného přihojení kostí, tedy po dobu 6-8 týdnů. Během prvních týdnů po operaci provádí pacient tlakové masáže nosu, které mají význam pro konečnou podobu a tvar. Tvar nosu po operaci může být považován za definitivní až po uplynutí nejméně 6 měsíců. Výsledný efekt je trvalý. Doc. MUDr. Jan Válka je autorem článku o pooperačních masážích nosu.

 

Závěr

Na IC Klinice Brno se rhinoplastikám věnuje doc. MUDr. Jan Válka, autor odborných publikací a velkého množství odborných článků na téma plastika nosu, mezinárodně uznávaný plastický chirurg – rhinoplastik. Zkušenost a estetické cítění jsou, kromě operatérské erudice, u doc. MUDr. Jana Války velikou výhodou a zásadním předpokladem mnoha zdařených operací.

Cena plastické operace nosu / rhinoplastiky