Operace očních víček / blefaroplastika

Pro svěží výraz obličeje

Může dojít k takovému poklesu kůže horních očních víček, které zasahuje do zorného pole očí, čímž omezuje vidění a vzniká tendence k postupnému záklonu hlavy, které si klienti mnohdy neuvědomují, s následkem bolestivosti krční páteře. Operace očních víček umožňuje rychlé a efektní řešení. Rozsah operačního výkonu se u pacientů různí, mnohdy jsou rozdíly i mezi pravým a levým okem – hovoříme o stranové asymetrii. Důkladné vstupní vyšetření pacienta zkušeným plastickým chirurgem je jedním ze základních předpokladů úspěšné operace. Mezi nejčastější zájemce o blefaroplastiku patří klienti ve věku 40-50 let bez rozdílu pohlaví.

Operace očních víček

BlepharoplastikaChirurgický zákrok spočívá v korekci nadbytku kůže očních víček, případně v oddělení a vyjmutí tukových váčků. K operaci očních víček bychom měli přistoupit při výraznějším nadbytku kůže, dříve než nastanou únavové příznaky způsobené převislou kůží víček. Na dolních víčkách nevznikají výraznější kožní nadbytky, ale začnou-li se objevovat otoky dolních víček po únavě, nevyspání nebo naopak delším spánku, neměli bychom operaci odkládat. Při včasném odstranění tukových prolapsů zůstane kůže očních víček pružná a otoky se trvale odstraní. Operovat můžeme pouze horní či dolní víčka nebo oboje současně, dle lokálního nálezu.

U horních víček, kde ve většině případů bývají přebytky volné kůže, se řez provádí v přirozeném kožním ohybu. Je zde tedy situována jizva, která není při otevřených očích viditelná. U dolních víček se řez provádí těsně pod linií řas. Sešité rány jsou kryty sterilní náplastí, nepřikládáme žádné obvazy, které by znemožňovali vidění! Operace očních víček trvá necelou hodinu. Provádí se v místním znecitlivění, v ambulantním režimu operačních sálů. Pacient po chirurgickém zákroku odchází v doprovodu druhé osoby do domácího ošetřování. Celková anestezie (narkóza) je možná po dohodě s operatérem a anesteziologem. Propuštění pacienta je však v takovém případě možné nejdříve několik hodin od operace nebo až následující den po operaci, zahrnuje tedy hospitalizaci na klinice. Předchází mu nezbytné předoperační vyšetření provedené cestou praktického lékaře.

Pooperační péče u operace očních víček

Operace horních víčekV prvních dvou dnech pooperačního období doporučujeme - z důvodu eliminace tvorby otoků a krevních podlitin - spánek na zádech, ve zvýšené poloze. Ze stejných důvodů je vhodné pravidelně lokálně přikládat studené obklady. Otoky a krevní podlitiny se při důkladném obkladování víček postupně vstřebají v průběhu prvního týdne. Je nutno se striktně vyvarovat fyzické zátěže, předklonů, zvedání břemen (např. dětí) po dobu minimálně 4 dnů od operace očních víček. Stehy se extrahují 5.-7. pooperační den, další kontroly následují individuálně dle stavu hojení. Po cca 2 týdnech doporučujeme začít s masážemi zevních a vnitřních okrajů jizev. Pacient se může v případě bezproblémového průběhu zapojit do běžného režimu asi po jednom týdnu od zákroku. Po 10.-14. dnech, dle posouzení místního stavu, je možné začít s líčením. Ke sportování a zvýšené fyzické zátěži se pacient vrací obvykle po 2-3 týdnech.

Závěr

Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince. Výsledky operace však bývají velmi dobré, obličej se výrazně omladí. Efekt je dlouhodobý až trvalý.

Cena operace víček