Operace stydkých pysků / labioplastika

Korekce velikosti a tvaru

Postupné zvětšování a prodlužování stydkých pysků v průběhu života způsobuje klientkám (kromě pocitu studu, obav z rušivého vzhledu a nepříjemných vjemů v souvislosti s délkou či asymetrií) potíže v různých oblastech života. Při sportovních aktivitách (jízda na kole), v sexuálním životě (bolest a pocit tahu při pohlavním styku, podráždění po styku), omezení v nošení určitých druhů spodního prádla a plavek, potíže s hygienou apod. Cílem operace je takto vystupující malé stydké pysky zmenšit, někdy i téměř odstranit. Vzhledem k jejich funkci však nedoporučujeme jejich totální resekci (úplné operativní odstranění). Operace stydkých pysků se provádí v lokální anestezii, ale na přání klientky i v analgosedaci či celkové anestezii.

Operace malých stydkých pysků

Metod operace je několik, v zásadě doporučujeme dva základní operační postupy zmenšení malých stydkých pysků - labioplastik:

TRIM technika – lineární resekce - přebytečná tkáň malého stydkého pysku se odstraní (zkrátí se jeho délka) a rány se na okrajích sešijí.

WEDGE technika – klínová resekce - z centrální části přebytečné tkáně malého stydkého pysku se vytne klín a zbylé okrajové části se sešijí k sobě, jizva je tedy kolmá k ose stydkého pysku.

Péče po labioplastice

Na operační rány se s ohledem na lokalitu aplikuje mast s antibiotiky. Ze stejných důvodů považujeme za vhodné na přechodnou dobu 2-3 dnů odložit nošení spodního prádla, v případě nutnosti přiložit sterilní gázový čtverec. V rámci snahy o bezproblémové hojení po labioplastice doporučujeme 3x denně sprchovat genitálie proudem vlažné vody bez použití mýdel. Sedavé koupele jsou nevhodné! V prvních dnech může docházet k drobnému otiskovému krvácení. V pooperačním období přetrvává otok 2-3 týdny, někdy i déle. V případě použití nevstřebatelného šicího materiálu se přibližně 10. den od labioplastiky odstraňují stehy. Stydké pysky jsou celkově zhojeny až po 6 týdnech. Je nutno počítat s tím, že v tomto období není možný vaginální pohlavní styk.

Cena labioplastika