Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Operace vpáčených bradavek

Vpáčené bradavky jsou problémem nejen estetickým, ale i funkčním (např. při kojení). O vpáčené bradavce hovoříme v okamžiku, kdy je centrální část prsního dvorce propadlá, neprominuje nad okolní tkáň.

Vpáčené bradavky mohou být vrozené (dle odhadů se 10-20% žen rodí s touto genetickou dispozicí) nebo získané (poranění, karcinom prsu, pozánětlivý stav, hmotnostní úbytek apod.). Mohou být na obou prsech, ale stejně tak pouze na jednom z nich. 
 

Operace vpáčených bradavek

Korekce vpáčených bradavek se obvykle provádí v lokálním znecitlivění v ambulantním režimu operačních sálů. Lze ji na přání klientky provést i v tzv. analgosedaci či celkové anesteziiDoporučujeme však vždy zvážit, zda obavy z operačního výkonu předčí rizika celkové anestezie. Operačních postupů je celá řada a odvíjí se od požadavku efektivity operačního výkonu a potřeb klientky. Některé výkony jsou prováděny s ohledem na vývody prsní žlázy, patří však mezi méně spolehlivé v souvislosti s možnou recidivou potíží. Přerušení zkrácených mlékovodů a vazivových pruhů je nejspolehlivější metoda, jejíž estetický výsledek je velmi dobrý, může však později znemožnit kojení. Alternativním řešením je cca 3-měsíční fixace bradavky piercingem, tento způsob korekce však lze provést pouze u vpáčených bradavek 1.-2. stupně. Výběr operační techniky je předmětem vstupní konzultace s plastickým chirurgem.
 

Před operací vpáčených bradavek

Nezbytnou součástí předoperačního vyšetření je předchozí mammologické vyšetření, které napoví příčinu vpáčené bradavky a vyloučí důsledek jiného onemocnění (zejména zánětlivé či onkologické onemocnění prsu). Další předoperační příprava se pak odvíjí od způsobu anestezie. V případě celkové anestezie je nezbytné interní předoperační vyšetření.


Pooperační péče u operace vpáčených bradavek

Prsní bradavka je fixována v požadované poloze dočasnými stehy, které se odstraňují obvykle po 14 dnech. Prsní dvorec je kryt sterilním materiálem. Je třeba se vyvarovat koupelí ve vaně či pobytu v plaveckém bazénu, tepelně náročným procedurám jako je sauna, vířivka, solárium apod. Ostatní běžné aktivity jsou prakticky bez omezení, s ohledem na zachování sucha a čistoty operačních ran. Pooperační bolestivost není velká, operační výkon je klientkami obvykle dobře tolerován.

Cena korekce vpáčených bradavek