Zvětšení prsou vlastním tukem

Pro koho je vhodné?

Plastická chirurgie IC Kliniky Brno neprovádí tento typ estetického zákroku. Níže uvedené informace Vám nabízíme pro ucelenou představu o podstatě a posloupnostech tohoto chirurgického výkonu.

Operace zvětšení poprsí vlastním tukem se může na různých pracovištích hodně lišit. Metod zpracování je celá řada – filtrace, promývání, centrifugace a jiné. Nezbytným předpokladem provedení augmentace vlastním tukem je přítomnost dostatečného množství tuku v podkoží jiných částí těla klientky (oblast břicha, boků, stehen). Nevhodná pro tuto metodu jsou prsa povislá. V tomto případě je nutná předchozí modelace prsou, vlastní zvětšení prsou pak lze provést cca 3 měsíce po modelaci. Obecně lze říci, že prsní dvorec povislých prsou by měl pro augmentaci vlastním tukem spočívat nad prsní rýhou. U transplantace tuku do prsou nejde výhradně o změnu velikosti prsů, spíše o změnu tvaru malým objemem na potřebných místech.

Operace zvětšení prsou vlastním tukem

Zákrok lze provést v lokální anestezii, event. v kombinaci s anestezií celkovou – tzv. analgosedace. Vzhledem k časové náročnosti operačního výkonu, kdy klientka leží po celou dobu operace na zádech, se jeví jako nejvhodnější typ anestezie analgosedace s lokálním znecitlivěním. Liposukční kanylou odebraný podkožní tuk se zpracuje centrifugací. Její odstředivou silou se dosáhne vyčištění lipoaspirátu tak, aby bylo možné vyselektovat pouze životaschopné buňky, které se následně transplantují do podkoží mezi prsní žlázu a kůži, event. do okolí prsního svalu. Metoda zpracování odsátého tuku tedy hraje klíčovou úlohu ve snaze o úspěšné vhojení buněk v jiné oblasti lidského těla.

Pooperační péče u zvětšení prsů vlastním tukem

Pooperační otok prsou a hematomy jsou nejvýraznější v prvních 3 dnech, poté během 2 - 3 týdnů postupně odeznívají. Do pracovního procesu je možno se zařadit po cca 2 dnech, doba se odvíjí od rozsahu liposukční oblasti a pracovní zátěže. Výsledný efekt lze hodnotit až po cca 3 měsících od operace.

Závěr

Zvětšení prsou vlastním tukem doporučujeme především klientkám s menšími prsy, s úbytkem objemu prsní tkáně po kojení, s menší asymetrií prsů. Zvětšit prsa lze pouze o jednu velikost košíčků. Tato metoda tedy není vhodná pro klientky, které mají zájem o výrazné zvětšení poprsí, rovněž pro klientky s výrazně povislými prsy a pro extrémně hubené ženy.