Homepage Homepage Plastická
chirurgie

Zvětšení prsou vlastním tukem

Zvětšení prsů vlastním tukem je metoda využívající k doplnění objemu prsů vlastní tuk klientky. Metoda nepatří mezi novinky, inovační jsou však techniky zpracování tuku před jeho transplantací. Jejich principem je získání životaschopných tukových buněk, které jsou vhodné k transplantaci.

Operace zvětšení poprsí vlastním tukem se může na různých pracovištích hodně lišit a nejlevnější nemusí znamenat nejlepší. Metod zpracování je celá řada – filtrace, promývání, centrifugace a jiné. Na naší klinice preferujeme zpracování tuku centrifugací s originálním příslušenstvím, kterou využívá Sydney Coleman z New Yorku – světový lídr v transplantacích tuku.
Nezbytným předpokladem provedení augmentace vlastním tukem je přítomnost dostatečného množství tuku v podkoží jiných částí těla klientky (oblast břicha, boků, stehen). Nevhodná pro tuto metodu jsou prsa povislá. V tomto případě je nutná předchozí modelace prsou, vlastní zvětšení prsou pak lze provést cca 3 měsíce po modelaci. Obecně lze říci, že prsní dvorec povislých prsou by měl pro augmentaci vlastním tukem spočívat nad prsní rýhou. U transplantace tuku do prsou nejde výhradně o změnu velikosti prsů, spíše o změnu tvaru malým objemem na potřebných místech.
 

Operace zvětšení prsou vlastním tukem

Zákrok lze provést v lokální anestezii, event. v kombinaci s anestezií celkovou – tzv. analgosedace. Vzhledem k časové náročnosti operačního výkonu, kdy klientka leží po celou dobu operace na zádech, se jeví jako nejvhodnější typ anestezie analgosedace v lokálním znecitlivění. Liposukční kanylou odebraný podkožní tuk se zpracuje centrifugací. Její odstředivou silou dosáhneme vyčištění lipoaspirátu tak, abychom mohli vyselektovat pouze životaschopné buňky, které se následně transplantují do podkoží mezi prsní žlázu a kůži, event. do okolí prsního svalu. Metoda zpracování odsátého tuku tedy hraje klíčovou úlohu ve snaze o úspěšné vhojení buněk v jiné oblasti lidského těla.
 

Pooperační péče u zvětšení prsů vlastním tukem

Pooperační otok prsou a hematomy jsou nejvýraznější v prvních 3 dnech, poté během 2-3 týdnů postupně odeznívají. Do pracovního procesu je možno se zařadit po cca 2 dnech, doba se odvíjí od rozsahu liposukční oblasti a pracovní zátěže. Výsledný efekt lze hodnotit až po cca 3 měsících.
 

Závěr

Zvětšení poprsí vlastním tukem doporučujeme především klientkám s menšími prsy, s úbytkem objemu prsní tkáně po kojení, s menší asymetrií prsů. Zvětšit prsa lze pouze o jeden košíček. Tato metoda tedy není vhodná pro klientky, které mají zájem o výrazné zvětšení poprsí, rovněž pro klientky s výrazně povislými prsy a pro extrémně hubené ženy.

Cena augmentace vlastním tukem