Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieOperace žlučníku (cholecystektomie)laparoskopická operace žlučníku v Brně

Na našem pracovišti preferujeme laparoskopickou cholecystektomii jako nejšetrnější chirurgické řešení daných potíží. Vhodnost tohoto způsobu je společně se zhodnocením laboratorních a dalších vyšetření předmětem vstupní konzultace s lékařem.