Kongres chirurgie ruky

2021 - vzdělávací akce

Ve dnech 1.-2. října 2021 se zaměstnanci IC Kliniky Brno zúčastnili kongresu České společnosti chirurgie ruky a České společnosti terapie ruky. Kromě pasivní účasti jsme prezentovali naši práci v souboru přednášek:

 • Profesionální sportovec v dětském věku a následky přetížení horní končetiny
  (Bc. S. Bartošová, Mgr. H. Kolářová, Mgr. H. Mrázová, Mgr.. P. Pliska, Prof. MUDr. I. Čižmář, Ph.D.)
 • Střednědobé výsledky ošetření rhizartrózy modifikovanou LRTI metodou
  (MUDr. P. Korpa, Prof. MUDr. I. Čižmář, Ph.D.)
 • Po-traumatická nestabilita distálního radioulnárního kloubu
  (Prof. MUDr. I. Čižmář, Ph.D.)
 • Takřka kompletní portfolio operací flexoru ruky provedené u jednoho pacienta - kazuistika
  (MUDr. J. Kovařík)

Děkujeme organizátorům, kteří dokázali přes všechna soudobá úskalí uspořádat kvalitní vzdělávací akci, jež byla přínosem po odborné stránce, ale také příjemným mezioborovým setkáním.

Chirurgie ruky-2021

Datum vydání: 06.10.2021