Stáže

Nabídka stáží

IC Klinika Brno je pracoviště, na kterém se provádí řada specifických chirurgických výkonů, které nejsou běžné v jiných zdravotnických zařízeních. Jedná se především o výkony z oboru Chirurgie ruky a horní končetiny, rekonstrukce plegie a spasticity končetin vč. návazné rehabilitace.

Pro zájemce o vzdělání v těchto oblastech zajišťujeme odborné stáže určené především pro lékaře a fyzioterapeuty.Chcete-li absolvovat odbornou stáž na naší klinice, kontaktujte nás na info@icklinika.cz. V žádosti, prosím, specifikujte Vaše pracovní zařazení a profesní oblast Vašeho zájmu.