Rehabilitace

se zaměřením na péči v oborech chirurgie a ortopedie.

Nezbytnou součástí komplexní a účinné léčby je včasná a správná rehabilitační péče, kterou poskytujeme přímo v bezbariérových prostorách rehabilitačního centra. Specializujeme se na rehabilitaci problematiky ramene, předloktí, zápěstí, ruky včetně prstů a na rehabilitaci dolní končetiny. Poskytovaná fyzioterapie zahrnuje zlepšení či obnovu limitovaného rozsahu pohybu a svalové síly, koordinaci pohybu, redukci pohybových patologií, reflexní a posturální terapii, dynamickou stabilizaci lopatky a ramenního kloubu a terapii úchopu (jemná motorika ruky). Zajišťujeme individuální péči o pacienty před a po operačních zákrocích v oblasti ruky, lokte a ramene i při potížích chronického rázu nebo úrazech v této oblasti (bolesti, omezení rozsahu pohybu nebo funkce ramenních a loketních kloubů a kloubů ruky). Důraz klademe na často opomíjenou, ale pro nejefektivnější výsledek operace nezbytnou, kvalitní rehabilitaci po transferech šlach (šlachový transfer). Pro komplexní rehabilitační péči využíváme měkkých a mobilizačních technik, léčebné tělesné výchovy a technik na neurofyziologickém podkladě jako prvky PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), prvky ontogeneze bazálních programů, Klappova lezení, nácvik ideomotoriky (představa vlastního pohybu) a další. Pracujeme se širokou škálou rehabilitačních pomůcek pro obnovení jemné motoriky, zlepšení pohybové koordinace apod. Důležitý je pro nás individuální přístup k rehabilitačnímu plánu stanovenému na míru každému pacientovi, který kromě individuální fyzioterapie (léčebná tělesná výchova a měkké a mobilizační techniky) zahrnuje i případné dlahování, tejpování (odborně kineziotaping) a stanovení rehabilitačních pomůcek.