Cévní chirurgie

Cévní chirurgie je oborem diagnostiky a léčby onemocnění končetinových cév, která se projevují tvorbou uzlů, vychlípením či zvětšením povrchových žil dolních končetin, tzv. varixů (křečových žil).