Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyChirurgie ruky

Symbolem našeho centra je srdce v otevřené dlani.

Otevřená dlaň je symbolickým znázorněním předmětu naší činnosti a zájmu – ruky a celé horní končetiny od ramene až po konečky prstů. Symbol srdce vyjadřuje náš přístup k této problematice. Pro členy týmu je medicínská specializace „Chirurgie ruky a horní končetiny“ srdeční záležitostí. Naším cílem je profesionálně ošetřený a spokojený pacient, čehož se snažíme dosáhnout lidským přístupem a individuálním řešením problému. 

Vítejte na našich stránkách

 

Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
lékař centra Chirurgie ruky

Chirurgie ruky-logo