Chirurgie ruky

Symbolem našeho centra je srdce v otevřené dlani.

Otevřená dlaň je symbolickým znázorněním předmětu naší činnosti a zájmu – ruky a celé horní končetiny od ramene až po konečky prstů. Symbol srdce vyjadřuje náš přístup k této problematice. Pro členy týmu je medicínská specializace „Chirurgie ruky a horní končetiny“ srdeční záležitostí. Naším cílem je profesionálně ošetřený a spokojený pacient, čehož se snažíme dosáhnout lidským přístupem a individuálním řešením problému. 

Vítejte na našich stránkách.

Chirurgie ruky

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
lékař centra Chirurgie ruky