Jak poznám varixy (křečové žíly) ?

Léčba křečových žil

Křečové žíly (varixy) se navenek projevují jako modré, rozšířené, vinuté žíly. Pacienti pociťují těžké nohy spojené s otoky, zejména navečer. Průvodním jevem bývají i křeče nohou odtud pramení lidový název křečové žíly - obvykle jsou však důsledkem jiných zdravotních potíží. Bolesti nohou, svalová slabost a pocity mravenčení rovněž směřují k diagnóze křečových žil. Mohou vyústit i v komplikace, zejména zánětu povrchového žilního systému, v horším případě rozvoji kožních změn až bércového vředu. Nejzávažnějším důsledkem městnající krve je vznik krevní sraženiny (trombózy), která může způsobit plicní embolii, kdy se krevní sraženina z postižené žíly uvolní a doputuje krevním oběhem až do plic. Operace křečových žil eliminuje rozvoj potíží pacienta a dalších, přidružených komplikací.