Vystavíte mi pracovní neschopenku?

Kde si o ni mám požádat?

Doklad o pracovní neschopnosti (neschopenka) Vám bude vystaven na základě rozhodnutí lékaře, v případě operace NA VAŠE VYŽÁDÁNÍ (není vystavován automaticky) v den příjmu. Odeslání neschopenky na Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ) probíhá elektronicky, naší povinností je vydání tištěné verze pacientovi. Tímto dokumentem prokazujete pracovní neschopnost, zejména při kontrolách z MSSZ. Neschopenku lze vystavit max 3 dny zpětně (včetně dne vystavení), nelze ji zpětně ukončit. Jakékoliv změny může provádět pouze lékař, který ji vede v evidenci - tedy ji vystavil nebo převzal od jiného ošetřujícího lékaře. Bližší informace o povinnostech pacienta v případě pracovní neschopnosti Vám upřesníme v den jejího vystavení.