CENTRUM SPECIALIZOVANÉ LÉKAŘSKÉ PÉČE
MUDr. Daniel Žák

MUDr. Daniel Žák

hlavní anesteziolog


• samostatně pracující lékař v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
• lektor pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní medicína
 

Vzdělání:
2005 – ukončení studia na LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecného lékařství
2010 – atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
2011 – licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní medicína


Praxe:

2005 – 2010 - lékař v předatestační přípravě v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
2009 – dlouhodobá odborná stáž na Anesteziologicko-resuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně
2009 – 2010 - dlouhodobá odborná stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Úrazové nemocnice v Brně
2011 – odborná bronchoskopická stáž na Endoskopickém centru FN Brno
2010 – 2018 - oddělení Anesteziologie a resuscitace Masarykova onkologického ústavu v Brně
2011 – dosud - lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje


Odborná erudice:

8 let souvislé lékařské praxe v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a v oboru Urgentní medicína
Absolvent řady stáží a kurzů komplexní anesteziologické a intenzívní péče a perioperačního zajištění pacienta
Dlouhodobá odborná praxe v zajištění mimoústavní péče o kritického pacienta v rámci RLP
Praxe a odborná stáž v problematice zajištění dýchacích cest včetně bronchoskopických výkonů u pacientů s poraněním páteře
Absolvent řady seminářů v problematice centrálních a periferních nervových blokád