MUDr. Daniel Žák

hlavní anesteziolog
 • samostatně pracující lékař v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
 • lektor pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní medicína

Vzdělání:

 • 2005 – ukončení studia na LF Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecného lékařství
 • 2010 – atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
 • 2011 – licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní medicína

Praxe:

 • 2005 – 2010 - lékař v předatestační přípravě v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
 • 2009 – dlouhodobá odborná stáž na Anesteziologicko-resuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně
 • 2009 – 2010 - dlouhodobá odborná stáž na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Úrazové nemocnice v Brně
 • 2011 – odborná bronchoskopická stáž na Endoskopickém centru FN Brno
 • 2010 – 2018 - oddělení Anesteziologie a resuscitace Masarykova onkologického ústavu v Brně
 • 2011 – dosud - lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Odborná erudice:

 • od roku 2005 souvislá lékařské praxe v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a v oboru Urgentní medicína
 • absolvent řady stáží a kurzů komplexní anesteziologické a intenzívní péče a perioperačního zajištění pacienta
 • dlouhodobá odborná praxe v zajištění mimoústavní péče o kritického pacienta v rámci RLP
 • praxe a odborná stáž v problematice zajištění dýchacích cest včetně bronchoskopických výkonů u pacientů s poraněním páteře
 • absolvent řady seminářů v problematice centrálních a periferních nervových blokád