Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Odborný zástupce ICK

Ambulantní péče prof. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D. probíhá ve specializované ambulanci Chirurgie ruky na pracovišti Brno, Nové sady 4.

Vzdělání:

 • 1995 – ukončení studia na LF Masarykovy univerzity Brno
 • 1998 – I. atestace z chirurgie
 • 2003 – II. atestace z chirurgie
 • 2004 – Státní doktorandská zkouška
 • 2005 – atestace z traumatologie
 • 2007 – habilitace a jmenování docentem
 • 2020 - jmenování profesorem

Praxe:

 • 1995 – 2003 - sekundární lékař traumatologie Úrazové nemocnice Brno
 • 2001 – 2003 - odborný asistent traumatologie a chirurgie ruky - Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno-Bohunice
 • 2003 – 2006 - zástupce přednosty pro školství - Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice
 • 2006 – 2020 - přednosta Traumatologické kliniky a vedoucí Traumacentra FN Olomouc
 • 2007 – dosud - koordinátor projektů společnosti ECPA-CZ, o.p.s.
 • IC Klinika Brno - dosud

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii 
 • Česká společnost chirurgie ruky – člen výboru
 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – člen
 • European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) – člen
 • Evropská společnost chirurgie ruky (FESSH)

Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph. D.:

 • absolvent postgraduálního vzdělávání a stáží na renomovaných zahraničních klinikách (Francie, Německo, Švýcarsko, Švédsko, USA) v problematice onemocnění ruky a horní končetiny.
 • organizátor a lektor vědeckých seminářů na téma chirurgie ruky, problematika ruky a horní končetiny v ambulanci praktického lékaře, patologické stavy - rameno, loket, zápěstí, ruka.
 • autor a spoluautor odborných a pedagogických publikací, článků a přednášek v rámci mezinárodních konferencí v ČR i zahraničí na téma "Ruka a horní končetina", tzn. onemocnění a bolest ruky, zápěstí, lokte, ramene; chirurgická rehabilitace tetraplegické ruky - transfer šlach; rekonstrukční výkony u pacientů s DMO či po CMP; řešení fraktur horní končetiny - zlomenina prstů, zápěstí, lokte, ramene, pažní kosti (humeru), loketní a vřetenní kosti (ulny a radia).
 • koordinátor vědecko-výzkumných projektů na téma úchop ruky, omezený pohyb ruky, svalový přenos u ischemické končetiny.