MUDr. Helena Veselá

anesteziolog

MUDr. Helena Veselá vystudovala obor všeobecného lékařství na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v r. 1979 pracovala téměř dvacet let na Anesteziologicko-resuscitační klinice fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde složila v letech 1983 a 1991 I. a II. atestační zkoušku z oboru anesteziologie a resuscitace a pracovala zde jako samostatný anesteziolog. Na svém domovském pracovišti měla možnost seznámit se do hloubky s vedením anestezie v rámci téměř všech chirurgických oborů, včetně problematiky transplantací orgánů, sledovat nové trendy v oboru a v týmu provádět intenzivní léčbu u nejsložitějších případů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. V letech 1991-1993 působila jako anesteziolog s druhou atestací na neurochirurgické klinice FN při náročných neurochirurgických výkonech a od roku 1994 jako hlavní anesteziolog na I. chirurgické klinice FN, se zodpovědností za vedení anestezie na operačních sálech této kliniky. Díky rozsáhlé škále operačních oborů získala praxi pro vedení anestezie u nejnáročnějších chirurgických výkonů, u rizikových pacientů, které mohla dále uplatňovat a zúročit ve svém dalším profesním působení. Ve druhé polovině 90. let dostala nabídku účastnit se jednoho z prvních projektů tzv. jednodenní chirurgie v Brně na privátní klinice, kde se prováděly výkony v oboru ortopedie a dětská chirurgie vhodné pro zařízení tohoto typu. Zde uplatnila jako vedoucí anesteziolog svoji licenci pro výkon soukromé lékařské praxe a licenci k výkonu odborného zástupce pro lůžkové zařízení v oboru anesteziologie a resuscitace. Od roku 2002 pracovala na I. privátní klinice Laurea u výkonů v oblasti plastické chirurgie. V současnosti na IC Klinice Brno pracuje jako samostatný anesteziolog. Kromě vlastní odborné profesní činnosti se zajímá o veřejné záležitosti. V roce 2008 dokončila studium politologie na FSS Masarykovy univerzity v Brně.