MUDr. Jan Kovařík

chirurg, traumatolog

Traumatologické oddělení FN Olomouc

  • odborný asistent pro výuku chirurgie a traumatologie českých a zahraničních studentů Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • autor a spoluautor odborných a pedagogických článků a přednášek v rámci mezinárodních konferencí 
  • student postgraduálního studia Univerzity Palackého v Olomouci

Vzdělání:

  • 2007 – ukončení studia na LF Masarykovy univerzity Brno
  • 2011 – zkouška z chirurgického kmene
  • 2013 – atestace z oboru traumatologie

Praxe:

  • 2007 – 2009 - sekundární lékař - Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice
  • 2009 – 2011 - sekundární lékař - Chirurgické oddělení - Nemocnice Boskovice
  • 2011 – dosud - sekundární lékař - Oddělení traumatologie - FN Olomouc
  • 2011 – dosud - odborný asistent pro výuku - Chirurgická klinika - FN Olomouc