Doc. MUDr. Jan Válka

plastický chirurg
 • specialista v oboru korektivních operací nosu s mezinárodním věhlasem 
 • zakladatel cévní mikrochirurgie v České republice 
 • člen týmu první úspěšné replantace prstu
 • první úspěšný přenos prstce z nohy na ruku a kosti na cévní stopce
 • na IC Klinice se doc. MUDr. Jan Válka věnuje především plastickým operacím nosu (rhinoplastikám), v této oblasti péče plastické chirugie patří mezi vyhlášené odborníky v ČR
 • lektor kursů operace nosu
 • lektor ILF Praha

Vzdělání:

 • 1970 – ukončení studia na LF Univerzity J.E.Purkyně v Brně 
 • 1973 – atestace z chirurgie
 • 1980 – atestace z plastické chirurgie
 • 1992 – Habilitace a jmenování docentem

Praxe:

 • 1970 – 1972 - chirurgické odd. nemocnice Znojmo 
 • 1972 – 1982 - Klinika plastické chirurgie FN Brno
 • 1982 – 1984 - Univerzitní nemocnice Zürich
 • 1984 – 1991 - Úrazová nemocnice Brno 
 • 1991 – 1995 - přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny 
 • 1995 – 2012 - vedoucí lékař 1. privátní kliniky Laurea s.r.o.
 • 2012 – dosud - privátní praxe v oboru plastické a estetické chirurgie - IC Klinika Brno s.r.o.

Odborné stáže doc. MUDr. Jana Války:

 • Univerzitní nemocnice města Salisbury
 • Univerzitní nemocnice města Zürich
 • Univerzitní nemocnice města Singapur
 • Univerzitní nemocnice Alabama - USA

Členství v odborných organizacích:

 • Evropská akademie estetické chirurgie 
 • místopředseda České společnosti estetické chirurgie
 • člen České společnosti plastické chirurgie
 • člen České společnosti chirurgie ruky

Publikační činnost doc. MUDr. Jana Války:

 • autor mnoha odborných článků v časopisech oboru plastické a estetické chirurgie 
 • dlouholetý člen ediční rady „Acta chirurgie plasticae“ 
 • autor monografie „Korektivní operace nosu“ - 2003
 • spoluautor „Chirurgie ruky“ - 1982
 • spoluautor „Prevence a léčba dekubitů“ - 1996, 2000
 • spoluautor "Sexuologie" - 2014