MUDr. Karel Urbášek, Ph.D.

ortoped

Vzdělání:

 • 2010 – ukončení studia na LF MU Brno
 • 2013 – I. stupeň ortopedické specializace
 • 2018 – odborná způsobilost (atestace) v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
 • 2019 – státní doktorandská zkouška, LF MU Brno

Praxe:

 • 2008 – 2010 - Anatomický ústav LF MU Brno - asistent - výuka studentů 
 • 2010 – dosud - lékař Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno
 • 2012 – dosud - odborný asistent pro výuku ortopedie a traumatologie studentů LF MU

Odborná specializace:

 • Sportovní traumatologie
 • Artroskopie velkých kloubů včetně rekonstrukčních operací
 • Dětská ortopedie - kompletní spektrum

Publikační činnost:

 • Autor a spoluautor článků v odborných impaktovaných a recenzovaných časopisech
 • Autor 30 přednášek a posterů v ČR i zahraničí (USA, Turecko, UK, Francie, Rakousko, Řecko, Itálie, Slovensko)

Členství v odborných společnostech:

 • ČSOT – Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • ČSTL – Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • ESSKA – Europen society for sport traumatology, knee surgery and arthroscopy
 • ESMAC – Europian society for movement analysis adults and children

Odborné stáže a kurzy:

 • 2011 – Specializační odborná stáž IPVZ - Artroskopie velkých kloubů (ÚN Brno, ČR)
 • 2011 – Kurz IPVZ „Ultrasonografie v ortopedii“ (Praha, ČR)
 • 2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics I (Vienna, Austria)
 • 2012 – EFORT-EPOS BAT instructional course - Pediatric orthopaedics II (Vienna, Austria)
 • 2013 – EFORT-EPOS BAT instructional course  - Pediatric trauma (Vienna, Austria)
 • 2014 – DePuy Synthes „Artroskopické sympozium: Rekonstrukce LCA (Ostrava, ČR)
 • 2016 – Arthrex Lab „Knee and Shoulder arthroscopy workshop“ (Munich, Germany)
 • 2015 – Arthrex days 2015 „New trends in arthroscopy“ (Přerov, ČR)
 • 2016 – Dissection cource „Advanced arthroscopic techniquies in the shoulder“ (Brno, ČR)
 • 2015 – AAOS-POSNA - IPOS course - (Orlando, USA)
 • 2016 – EPOS BAT Advanced course - Current Concepts on the Orthopaedic Management of Cerebral Palsy
 • 2015 a 2017 – Odborná stáž - ortopedie a traumatologie ruky (Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad  Jizerou, Dr. Kebrle)
 • 2017 – Baltimore Limb Deformity Course (Baltimore, USA)
 • 2017 – Six-Axis Deformity Correction - Speed Planning Course (Baltimore. USA)
 • 2019 – Congenital Deficiencies Live Surgery course (Paley institute, West Palm Beach, USA)