MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

chirurg, traumatolog

Vzdělání:

  • absolvent LF MU Brno
  • 1991 – I. atestace v oboru chirurgie
  • 1996 – II. atestace v oboru chirurgie
  • 1999 – atestace v oboru traumatologie

Praxe:

  • 2004 – dosud - lékař Kliniky úrazové chirurgie FN Brno, odborný asistent LF MU Brno