Augmentace prsů - workshop

Prsní implantáty

Plastický chirurg MUDr. Evžen Trupar, Ph.D. se zúčastnil pracovního setkání s průkopníkem operací zvětšení prsů implantáty - profesorem Thomasem Biggsem v Houstonu (Texas). Workshop byl zaměřen na operace augmentace prsů. Thomas Biggs se věnuje této oblasti plastické chirurgie od prvopočátku. V r. 1962 byl v Jefferson Davis Hospital členem operačního týmu MUDr. Gerowa a MUDr. Cronina, kteří provedli první operaci zvětšení prsů na světě. Dnes již hovoříme v rámci augmentací prsů o 5. generaci prsních implantátů a vývoj jde neustále dopředu. Celoživotní vzdělávání plastických chirurgů (a nejen jich) je tedy nezbytným předpokladem pro možnost využívání nejnovějších světových trendů v praxi.

Datum vydání: 27.01.2015