Čestné prohlášení

Cesta k lékaři mimo okres

V souvislosti s vládními opatřeními o zákazu pohybu mezi jednotlivými okresy doporučujeme pacientům IC Kliniky Brno, aby se pro cestu na naše pracoviště vybavili Formulářem pro cesty mimo okres. V případě kontroly bezpečnostními složkami na hranicích okresu stačí předložit tento vyplněný a podepsaný dokument. Potvrzení zdravotnického zařízení není třeba. Přejeme šťastnou cestu.

IC Klinika Brno, Bulharská 29

Chirurgie ruky Brno, Nové sady 4

Datum vydání: 05.03.2021