Co je to lipografting a lipofilling?

lipografting = aplikace vlastního tuku pouze v malém množství, malou kanylou do více míst ve vybrané lokalitě (pracnější, efektivnější, dražší metoda)

lipofilling = aplikace vlastního tuku ve větším množství obvykle pouze do jednoho místa vybrané lokality (méně pracná, efektivní po kratší dobu, s rizikem vzniku jizev a olejových cyst)

MUDr. Evžen Trupar, Ph.D., který se na IC Klinice Brno věnuje fatgraftingu (přenosu vlastního tuku), neprovádí z výše uvedených důvodů aplikaci vlastního tuku metodou lipofilling. Bližší informace získáte při vstupní konzultaci, ke které se, prosím, objednejte.

Datum vydání: 28.04.2015