Co je to lipografting a lipofilling?

Aplikace vlastního tuku

Lipografting

= aplikace vlastního tuku pouze v malém množství, malou kanylou do více míst ve vybrané lokalitě (pracnější, efektivnější, dražší metoda), provádí MUDr. Evžen Trupar, Ph.D., který se na IC Klinice Brno fatgraftingu (přenosu vlastního tuku) věnuje.

Lipofilling

= aplikace vlastního tuku ve větším množství obvykle pouze do jednoho místa vybrané lokality (méně pracná, efektivní po kratší dobu, s rizikem vzniku jizev a olejových cyst). Na IC Klinice Brno neprovádíme.

Datum vydání: 28.04.2015