Hodnocení péče IC Kliniky Brno

Poděkování pacientů

Jsme rádi, že naši pacienti se cítí na IC Klinice Brno dobře a jsou spokojeni nejen s profesionální péčí, ale i s přístupem personálu napříč oborovým spektrem. Několik příspěvků přikládáme a děkujeme za ně.

Kolektiv IC Kliniky Brno

Více hodnocení

Datum vydání: 12.05.2017