Provoz a hygienická opatření

COVID-19

Vážení pacienti,

na našich pracovištích probíhají v  souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací zvýšená hygienická opatření, která eliminují riziko rozvoje infekce. Prosíme Vás tímto o spolupráci dodržením následujících opatření, kterými se snažíme chránit zdraví nás všech:

  • k vyšetření se vždy předem objednejte: telefonicky – tel. 541 420 770, 771 nebo emailem – info@icklinika.cz,
  • zvažte naléhavost svého vyšetření (především v souvislosti s Vaším věkem, aktuálním zdravotním stavem a chronickým onemocněním),
  • do budovy vstupujte pouze s rouškou, šátkem či jinak krytým nosem a ústy,
  • doprovod pacientů vyčká mimo budovu – výjimku tvoří doprovody handicapovaných pacientů, dětí a jinak nezbytných,
  • v přízemí budovy proveďte dezinfekci rukou (v případě alergie konzultujte na recepci),
  • nahlaste se v 1. patře na recepci – NEVSTUPUJTE DO JINÝCH PATER KLINIKY,
  • dodržujte základní hygienické návyky,
  • pokud jste byli v osobním kontaktu s osobou, která měla nebo má nařízenou karanténu či onemocněla koronavirovou infekcí, informujte nás při objednání, zkoordinujeme časový harmonogram Vaší návštěvy,
  • pokud jste v období před 14 dny a později pobývali mimo území ČR nebo v oblasti, která je nyní uzavřena, odložte své vyšetření na dobu minimálně 14 dní od návratu.

Odborné ambulance chirurgie, ortopedie a plastické chirurgie mají upravené ordinační hodiny. Na každou změnu objednávky se vás snažíme upozornit telefonicky nebo emailem.
Děkujeme vám za pochopení a dosavadní empatický přístup k těmto nezbytným úpravám a přejeme hodně zdraví, trpělivosti a vzájemné solidarity.

Jsme tu pro vás
kolektiv IC Kliniky Brno

Datum vydání: 17.03.2020