Provoz a hygienická opatření

COVID-19

Vážení pacienti,

prosíme Vás tímto o spolupráci dodržením následujících opatření, kterými se snažíme chránit zdraví nás všech:

  • k vyšetření se vždy předem objednejte: telefonicky – tel. 541 420 770, 771 nebo emailem – info@icklinika.cz,
  • do budovy vstupujte pouze s rouškou, šátkem či jinak krytým nosem a ústy, proveďte dezinfekci rukou,
  • nahlaste se na recepci pracoviště,
  • pokud jste byli v osobním kontaktu s osobou, která měla nebo má nařízenou karanténu či onemocněla koronavirovou infekcí, informujte nás při objednání, zkoordinujeme časový harmonogram Vaší návštěvy,
  • pokud jste pobývali v rizikové oblasti, doporučujeme odložit vyšetření na dobu minimálně 14 dní od návratu,
  • dodržujte základní hygienické návyky.

Děkujeme vám za pochopení a přejeme hodně zdraví a vzájemné solidarity
Kolektiv IC Kliniky Brno

Datum vydání: 17.03.2020